Absence of Commitment

Ketakutan adalah suatu keniscayaan
Begitupun dengan merindu
Rindu akan bunga yang suatu ketika bermekaran
Yang pernah kujaga serta kubuat layu

Rindu, sekali lagi, keniscayaan
Aku manusia dan tak pandai mengelak
Namun untuk apakah kehadiran suatu bunga
Air saja aku tak punya!
Minggu, 28 Mei 2017

Elegant Rose